Loading...

COACHING

Coaching jest, jak posiadanie prywatnego pilota podczas podróży, jaką jest twoje życie,
który pomaga ci odnaleźć drogę i podążać nią.

COACHING SPRAWI ŻE

 • Pokonasz swoje blokady i lęk przed działaniem.
 • Ustalisz i osiągniesz cele osobiste oraz zawodowe.
 • Określisz, co jest dla Ciebie właściwe i będziesz się tym kierować.
 • Nauczysz się odnajdywać i czerpać korzyści z ukrytych talentów i zdolności.
 • Będziesz dokonywać wyborów, które poprawią jakość Twojego życia.

COACHING STAWIA PYTANIA

 • Czego więcej chcesz od życia?
 • Co chcesz wyeliminować?
 • Co jest obecnie największym wyzwaniem?
 • Z jakich możliwości nie korzystasz?
 • Co Cię ekscytuje i daje przyjemność?

COACHING OFERUJE

 • Inspirację i motywację w drodze do celu.
 • Wsparcie w trakcie pokonywania trudności.
 • Niezbędne narzędzia pomocne w zarządzaniu celem.
 • Pomoc w tworzeniu osobistych strategii.
 • Wiarę w ciebie i twoje możliwości dokonywania zmian

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Coaching to proces, którego celem jest pomóc klientowi w odnalezieniu tego, co jest dla niego naprawdę ważne oraz odkryciu, w jaki sposób może to osiągnąć. Głównym narzędziem procesu jest dialog między coachem a coachowanym. Coach zadając odpowiednie pytania czy wprowadzając inny punkt widzenia, pozwala klientowi spojrzeć na swoje działania z nowej perspektywy.

Uwaga, coaching to nie psychoterapia: dlatego coachowanego nazwiemy klientem, a nie pacjentem. Coaching może być także skierowany do grupy osób. Proces zawsze dotyczy przyszłości i rzadko korzysta z przeszłości. Jest ukierunkowany na rozwiązanie. Jego kierunek wyznacza coachowany, nie coach.

Coaching pomaga nam w zrobieniu porządków w naszym wnętrzu – wyrzuceniu rzeczy dłużej niepotrzebnych oraz zdaniu sobie sprawy z luk, które trzeba wypełnić. Dzięki temu będziemy mogli śmiało i z przekonaniem podejmować nowe decyzje życiowe. Zadaniem dobrego coacha jest słuchać, wspierać i kierować od wewnątrz.

Wbrew temu, co myślą , coaching nie jest tylko od rozwiązywania problemów . W rzeczywistości , wielu moich klientów to bardzo inteligentne, zdolne i utalentowane osoby ( dyrektorzy i właściciele firm ) , którzy uznają , że praca z coachem pozwala im osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty, w krótszym okresie czasu , niż praca w pojedynkę . Coaching jest dla każdego, kto chce się rozwijać i stać się lepszym .

Coaching nastawiony jest na to, żeby klient znalazł skuteczne rozwiązania w swoim wnętrzu – coach nigdy nie mówi wprost, jaki jest problem danej osoby, co i kiedy powinna z nim zrobić, w jaki sposób ma to zrobić, z czyją pomocą itd. Coach ogranicza się do udzielenia wsparcia i przygotowania klienta do procesu zmiany oraz pomocy w przejściu przez nią, ale to klient decyduje w jakim kierunku chce się rozwijać.

Dla wielu osób to właśnie zetknięcie z coachem stało się bodźcem do wprowadzenia zmian w swoim życiu. Zazwyczaj jest to proces, w którym klient dowiaduje się, co jest dla niego ważne, jakimi wartościami kieruje się w życiu i jakie ograniczenia sam sobie stawia. Ta świadomość jest konieczna, żeby lepiej korzystać z własnych mocnych stron i naturalnych zdolności i pomaga w zdobyciu motywacji.

 • Spojrzysz na twoje życie z nowej perspektywy i uzmysłowisz sobie, co jest dla Ciebie naprawdę ważne,
 • Zrozumiesz, jakie są Twoje mocne strony i w jaki sposób możesz je wykorzystać,
 • Zyskasz pełniejszy wgląd w daną sytuację i Spojrzysz nią z neutralnej perspektywy,
 • Dostrzeżesz więcej przyczyn i skutków podjęcia danej decyzji,
 • Uzyskasz większy dostęp do własnych silnych stron, także w stresujący sytuacjach,
 • Powiększysz świadomość własnego ciała – wiele osób, szczególnie w trakcie wystąpień publicznych – nie czuje się dobrze „we własnej skórze”, coaching pomaga uporać się także z tym problemem,
 • Nabędziesz nowych umiejętności pomocnych przy osiągnięciu konkretnych zachowań, jak zachowanie spokoju w stresujących sytuacjach,
 • Zharmonizujesz system wartości z wykonywanymi zadaniami,
 • Pokonasz własne bariery, chociażby przez to, że je sobie uświadomisz,
 • Ustalisz własny cel w życiu, niezależny od opinii innych i presji środowiska przy jednoczesnym zrozumieniu swojego miejsca w społeczeństwie.
 1. Coach pracuje tylko ze zdrowymi, pełnoletnimi osobami. Nie „naprawia” ludzi, nie mówi im, co robić, ale pomaga w samodzielnym odkryciu własnych talentów. Oczywiście, coach może dostarczać klientowi różnych informacji, ale to od klienta zależy czy i jak je wykorzysta.
 2. Coach nie udziela rad – kiedy ktoś udziela rad, uważa się za osobę mądrzejszą. Głównym narzędziem coacha są przenikliwe pytania, które pozwalają zaprowadzić klienta w obszary, których nigdy dotąd nie rozważał.
 3. Klient jest osobą – z całą swoją przeszłością, teraźniejszością i przyszłością.
  oaching to nie psychoanaliza, a przeszłość jest brana pod uwagę, ponieważ zdarzenia z dzieciństwa odciskają piętno na teraźniejszość. Coch często obserwuje, że klienci, którzy mają problemy w życiu zawodowym, borykają się z nimi także w życiu rodzinnym.
 4. Temat sesji coachingowej zawsze pochodzi od klienta – to tutaj kryje się główna różnica między coachingiem a nauczaniem. Coach ma w głowie modele różnych strategii, ale jeżeli nie dotyczą bezpośrednio tematu wybranego przez klienta, to nie korzysta z nich.
 5. Coach i coachowany są sobie równi – coach nie daje do zrozumienia, że wie wszystko o wszystkim. Podstawą współpracy jest wzajemny szacunek i nieocenianie.
 6. Coaching jest nastawiony na zmianę i działanie – chęć zmiany jest powodem przyjścia klienta na sesję. Coach ma mu pomóc przez nią przejść

Wyróżniam 7 głównych zasad:

1. Samoświadomość

Wszystkie działania coacha mają tak naprawdę jeden cel – podniesienie samoświadomości klienta. To dzięki niej wzrasta jego poczucie własnej wartości, co z kolei daje mu odwagę na prowadzenie zmian w swoim życiu.

2.Odpowiedzialność

Ponieważ to klient decyduje o tym, na czym skupia się proces, to ma też pełną odpowiedzialność za wszelkie decyzje, które podejmie podczas sesji i po ich zakończeniu. Pozwala mu to też oddzielić własne plany i marzenia od wpływu otoczenia: rodziców, którzy chcą, żebyśmy poszli w ich ślady, nauczycieli, którzy chcą, żebyśmy otrzymywali dobre oceny, a nawet przyjaciół, którzy myślą, że wiedzą co jest dla nas najlepsze.

3.Wiara w siebie

Bez wiary w to, że możemy osiągnąć sukces, nigdy go nie osiągniemy. Jednak żeby ją rozwijać, musimy mieć odpowiednią przestrzeń do tego. Sukcesy i porażki zawsze idą w parze, ważne jest, na których my i inni skupiamy się bardziej.

4.Wolność od poczucia winy

W coachingu porażki i sukcesy są traktowane równorzędnie – jako sytuacje, z których płynie jakaś nauka. Przecież dziecko nie nauczy się chodzić, jeśli najpierw wielokrotnie się nie przewróci. Jak już zostało powiedziane, coach nie jest od tego, by osądzać klienta ani poddawać mu gotowe rozwiązania. Oto przykład: wyobraźmy sobie osobę, która bierze na siebie tak dużą liczbę zadań, że żadnego nie jest w stanie wykonać porządnie. Wszyscy wokół uważają, że powinna wybrać najważniejsze i skupić się na nich, rezygnując z tych mniej istotnych. Dlatego coach nigdy nie udziela rad. Możliwe, że dla omawianej osoby wszystkie zadania są ekscytującymi, nowymi wyzwaniami i żal mu rezygnować z jakiegokolwiek z nich. Zadaniem coacha jest tylko pomoc w ustaleniu celu klienta i zachęcenia do wyboru takiego rozwiązania, które jest najbardziej spójne z jego wewnętrznymi potrzebami.

5.Zorientowanie na rozwiązaniu

Kiedy często myślimy o jakimś problemie, natychmiast zaczynamy go wyolbrzymiać. Wydaje nam się, że nie jesteśmy w stanie go rozwiązać, wpadamy w zły nastrój. Jednak jak tylko zaczniemy szukać rozwiązań, problem zaczyna wracać do normalnych, możliwych do objęcia rozmiarów.

6.Wyzwanie

Stawianie sobie wyzwań – kiedy znajdujemy się we wspierającym otoczeniu – pozwala nam osiągać cele, jakie sobie wyznaczyliśmy. Stajemy się pełni pozytywnej energii i zaczynamy znowu wierzyć we własne siły.

7.Działanie

Coach pomaga uświadomić klientowi jak wielki ma potencjał. Jego rola polega też na tym, by ułatwić przekucie postanowień na konkretne działania.

W procesie coachingowym to Ty jest najważniejszy, a ja jestem jedynie osobą, która pomaga ci odkryć właściwą drogę do celu używając do tego swoich umiejętności, doświadczenia życiowego, technik, narzędzi, jak również innych osób, z których możesz skorzystać.

Podstawowe zasady w trakcie moich sesji coachingowych to:

 • Poufność: Wszystko, co zostaje powiedziane lub zrobione w trakcie naszych sesji, zostaje między nami.
 • Otwarta i Szczera Komunikacja: Bądź szczery mówiąc o tym, jak się czujesz i o swoim doświadczeniu chwili. Ja, jako Twój coach, zrobię to samo. Autentyczność jest kluczem do zaufania i rozwoju.
 • Równy z Równym: Jesteś ekspertem w swoim życiu. Pomogę Ci w znalezieniu odpowiedzi i zachowaniu Ciebie jako zainspirowanego klienta. Im więcej pytań zadaję, tym więcej Ty odpowiedzi znajdziesz.
 • Przeszkadzanie: W trakcie naszych sesji mogę Ci przeszkodzić (przerwać), gdy będziesz mówił, w celu wyjaśnienia lub przedstawienia działania. Czasami łatwo jest zatracić się w historii i pominąć emocje i uczucia. Przerwy pomagają w tym.
 • Szansa na Stworzenie Nowej Historii: Na ogół kładziemy duży nacisk na historie naszego życia, co może prowadzić do odgrzebywania przeszłości. Przykładanie większej uwagi do uczuć w trakcie opowiadania uwalnia nas z sideł wspomnień i pomaga wrócić do rzeczywistości.
 • Instrumenty zasadnicze coachingu: cisza, pytania i wyzwania. Dzięki ciszy możesz myśleć i odczuwać bez konieczności rozpraszania się. W takich chwilach coach jest jedynie „milczącym świadkiem wydarzeń”. Cała sztuka polega jednak nie na tym, by wiedzieć, kiedy zamilknąć, lecz na tym, by wiedzieć, kiedy cisze należy przerwać.

  Pytania w coachingu znajdują bardzo szerokie zastosowanie między innymi po to, aby odblokować przepływ informacji i udostępnić je zarówno coachowi, jak i coachowanemu, aby wspomagać klienta w eksplorowaniu różnych dostępnych mu rzeczywistości oraz by podopieczny zyskiwał nowy ogląd danej kwestii i osiągał ambitne cele.

  Stawianie przed klientem wyzwań przynosi podobne skutki jak zdawanie pytań.
 • Jestem TWOIM coachem: Jestem tu by pomóc TOBIE żyć najlepszym dla Ciebie życiem. Jako, że każda osoba reaguje na opinie/żądania/przeszkody/itd. inaczej, jakim rodzajem coacha muszę być, abyś jak najwięcej zyskał z naszych sesji?

  Czy potrzebujesz cheerleaderki do zwiększenia motywacji?

  Czy potrzebujesz twardziela, który będzie mówił prosto z mostu?

  Wypracujemy to w trakcie, tak byś odczuwał 100% wsparcie.
Tak. Mogę pomóc Ci w osiągnięciu określonego celu. Możesz mnie zatrudnić tylko na jedną lub kilka sesji. Oczywiście możesz również postanowić, że później dalej chcesz ze mną pracować, ponieważ istnieją jeszcze głębsze poziomy zrozumienia możliwe do osiągnięcia oraz wyzwania do przezwyciężenia.
Tak naprawdę nie. Możesz "potrzebować" mnie do przyspieszenia swoich postępów, ale nie będziesz "zależny" ode mnie. Każda osoba pracująca nad poważnymi zmianami "potrzebuje" strategii, wsparcia i inspiracji do innego spojrzenia na siebie i na swój problem. Stąd też posiadanie coacha z całą pewnością pomaga, nie powstaje jednak psychologiczna zależność emocjonalna. Pracuję z ludźmi, którzy samodzielnie radzą sobie doskonale i są wystarczająco silni. Pamiętaj, że nie rozwiązuję problemów psychologicznych. To jest zadanie terapeutów. Pomagam Ci stworzyć lepsze życie.
Nie. Pamiętaj, że coach nie ingeruje w twoją psychikę. Nie próbuje kontrolować twoich myśli i zachowań. Niczego ci nie nakazuje. Ty sam ostatecznie podejmujesz decyzje, co chcesz zrobić. Coach wierzy w ciebie jako osobę, daje ci wsparcie i jest twoim partnerem na drodze do twojego celu.

Prowadzę coaching jedynie za pośrednictwem komunikatora skype. To bezpieczna i wygodna forma kontaktu, ponieważ można umówić się na sesję o dowolnej porze i nie tracić czasu na dojazdy.

Na jeden proces coachingowy składa się od 4 do 8 godzinnych sesji. Jednak z każdym klientem indywidualnie planujemy jego proces coachingowy, który może trwać również kilka miesięcy (w zależności od postawionych celów).

Pierwsza sesja konsultacyjna (30 min.) jest gratis.

1. Jedna godzinna sesja na skype - 250 zł brutto.

2. Cztery godzinne sesje na skype - 800 zł brutto.

3. Sześć godzinnych sesji na skype – 1200 zł brutto *

4. Osiem godzinnych sesji na skype – 1600 zł brutto

Wystawiam faktury Vat.
Nie ma potrzeby zawierania umowy coachingowej i w każdej chwili można zrezygnować z kolejnych sesji.

* Najczęściej wybierane.

COACH

Jestem psychologiem i dyplomowanym coachem oraz trenerem szkoleń z ponad 25 letnim doświadczeniem w pomaganiu ludziom w realizacji ich celów osobistych i zawodowych.

MOŻESZ OSIĄGNĄĆ NIEMOŻLIWE!

 • Czy jesteś gotowy na realizację swoich marzeń i celów zawodowych?
 • Nadszedł czas, abyś zwiększył pewność siebie i wytyczył nowe szlaki.
 • Jeśli jesteś gotów do wielkich czynów znajdź 30 minut na konsultacje ze mną i porozmawiaj o Twoim własnym planie na sukces.
 • Czekam na Ciebie na Skype: jankowskikrzysztof1
 • Skontaktuj się ze mną i zarezerwuj termin rozmowy.

Krzysztof Jankowski

psycholog coach
   

O mnie w skrócie:

 • Inicjator ruchu fitness w Polsce
 • Propagator zdrowego stylu życia
 • Redaktor naczelny czasopism fitnessowych
 • Trener ludzi show biznesu, artystów, polityków i biznesmenów
 • Autor wielu artykułów na temat aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia
 • Organizator imprez artystycznych
 • Organizator pokazów mody
 • Twórca projektu „Harmonia Życia”
 • Psycholog
 • Life coach
 • Fitness & Wellness Coach
 • Fitness & Wellness Mentor
 • Autor książki „Jak czerpać radość z aktywnego życia”
 • Trener – szkoleń:
  1. Zarządzanie stresem i emocjami
  2. Zarządzanie energią życiową
  3. Równowaga między aktywnością zawodową a życiem osobistym(Work Balance)
  4. Inteligencja emocjonalna EQ
  5. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
  6. Rozwój osobisty

Trochę więcej o mnie w kontekście realizacji celów osobistych i zawodowych.

 • Mam psychologiczne wykształcenie, jestem coachem i szkoleniowcem.
 • Mam ponad 25 letnie doświadczenie w pracy z ludźmi w realizacji ich celów na poziomie fizycznym, emocjonalnym, umysłowym i duchowym.
 • Od 1974 roku systematycznie uprawiam ćwiczenia siłowe, które są dla mnie źródłem dobrej energii i wielu innych zasobów.
 • Od 1988 roku prowadzę działalność na własny rachunek.
 • Moją domeną w obszarze szkoleniowym jest:
  1. zarządzanie sobą w stresie,
  2. inteligencja emocjonalna,
  3. zarządzanie energią życiową
  4. szeroko rozumiany rozwój osobisty.
 • Nieustająco szkolę się sam u znanych i nieznanych „nauczycieli”, a dodatkowo czerpię inspirację do osobistego rozwoju od moich klientów.

Od zawsze łączę pasję z pracą zawodową.

Jestem pasjonatem zdrowego, świadomego i aktywnego stylu życia, a inspirowanie do harmonijnego życia, to mój priorytet.
Mam na koncie wiele zrealizowanych projektów i to daje mi praktyczne podstawy do oferowania szkolenia w tym zakresie. Wymienię kilka z nich:.
W 1989 roku zakładam pierwsze prywatne fitness studio w Warszawie (zapewniam, że w tamtych czasach to było nie lada wyzwanie)..
Publikuję w prasie kolorowej wiele artykułów na temat zdrowego stylu życia.

W okresie miedzy 1992 a 2001 rokiem

 • Powołuję do życia Akademię Ruchu Tańca i Mody, w ramach której realizuję przez 11 lat wiele projektów, między innymi szkołę dla modelek, agencję mody, zajęcia taneczne i fitnessowe, szkolenia dla instruktorów fitness, konkursy i pokazy mody, imprezy artystyczne i wiele innych. Szkolenia i coaching są stałym elementem mojej codzienności.
 • Tworzę od podstaw redakcję i obejmuję funkcję redaktora naczelnego polskiej edycji czasopisma Muscle & Fitness,a następnie jako redaktor naczelny opracowuję koncepcję czasopism Lady Fitness i Fitness Woman.
 • Jestem częstym gościem telewizji i radia, gdzie mam okazję popularyzować zdrowy styl życia.
 • Inicjuję powstanie Narodowego Stowarzyszenia Sprawności Fizycznej i jako prezes zarządzam nim przez kilka lat. Włączam Polskę do międzynarodowych organizacji fitnesowych.
 • Tworzę koncepcję programu Klub Fitness Woman dla telewizji Polsat i jestem jego producentem.


Organizuję wiele imprez popularyzujących aktywność fizyczną w tym konkursy o tytuł Mis Fitness Polski, Fitness Woman, Fitness Man, współzawodnictwo między klubami aerobiku oraz Mistrzostwa Polski w Aerobiku Sportowym.Po 2001 roku skupiam się szkoleniach otwartych w kameralnych grupach oraz zamkniętych dla firm. Prowadzę indywidualne coachingi i doradztwo osobiste. Tworzę również projekt Harmonia Życia: strona internetowa, Akademia Harmonii Życia, numer zerowy czasopisma Harmonia Życia ( czeka na wydanie).


To tak w telegraficznym skrócie. Myślę, że jestem predystynowany do tego, aby inspirować innych do podejmowania i realizowania ambitnych celów.


Strategia Realizacji Celów jest moim drugim projektem online, ale pierwszym w takim wymiarze. Pierwszym był ”30 Program Inspiracji i Motywacji” dla kobiet, który wchodzi w drugi rok swojego istnienia i do tej pory przeszło go ponad 1500 kobiet.


Kolejne kursy online są w trakcie tworzenia.

POTRZEBY

Od twojego ciała do umysłu. Od twoich związków międzyludzkich do twojego konta bankowego. Coaching pomoże ci w wykorzystaniu twojego potencjału w każdej dziedzinie życia.

Chcesz odkryć co jest dla ciebie najważniejsze i podążać za swoimi celami i marzeniami.

Chcesz uzyskać większą pewność siebie i podwyższyć poczucie własnej wartości.

Poszukujesz wymarzonej pracy. Chcesz awansować. Chcesz osiągnąć doskonałość w swoim zawodzie.

Potrzebujesz jasnej wizji przyszłości. Chcesz odkryć swoją misję. Chcesz żyć z sensem i celem.

Chcesz polepszyć swoje relacje z ludźmi. Szukasz partnera. Chcesz lepiej współżyć z członkami rodziny.

Chcesz osiągnąć najwyższy poziom wydajności i skuteczności. Chcesz lepiej zarządzać sobą w czasie.

Chcesz być na szczytowym poziomie swojej sprawności fizycznej i w pełnym zdrowiu.

Potrzebujesz jasności i wsparcia przy podejmowaniu ważnej decyzji. Szukasz inspiracji.

Jeżeli którakolwiek z tych dziedzin jest dla ciebie ważna, jestem tu po to, aby pomóc ci w realizacji twoich potrzeb.

INSPIRACJE

PREZENTY

Przygotowałem dla ciebie darmowe materiały do pobrania.

OPINIE

KONTAKT

Czy coś cię powstrzymuje przed tym, abyś przeżywał teraz swój najlepszy okres w życiu? Pisz lub dzwoń do mnie. Czekam na ciebie aby ci pomóc!

Napisz do mnie

Dziękuję. Wkrótce się odezwę!


Tel. 696 979 615
Skype: jankowskikrzysztof1

Polityka prywatności i plików „cookies”strony www.coachingskype.com.pl

Korzystając w jakikolwiek sposób ze strony znajdującej się pod adresem www.coachingskype.com.pl należącej do firmy Profit Krzysztof Jankowski akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności i dotyczące plików „cookies” znajdującej się na niniejszej stronie.

Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z tych stron obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nigdy nie sprzedaję i nie udostępniam osobom trzecim danych personalnych czy adresowych moich użytkowników. W przypadku gdy nie zgadzasz się z moją polityką prywatności – do czego masz pełne prawo – po prostu nie korzystaj z mojej strony.

Zawsze masz prawo do zmiany swoich danych lub usunięcia z mojej bazy.

W czasie korzystania ze strony możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W szczególnych przypadkach możesz zostać poproszony o dokładniejsze dane, które będą niezbędne do realizacji zamówionej usługi.

Niezapowiedziane Wiadomości

www.coachingskype.com.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości należy rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do wyżej wymienionej strony oraz usług i produktów oferowanych przez tą stronę (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów www.coachingskype.com.pl

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na w/w stronie przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających stronę zawierające te dane. Właściciel w/w stron nie ma możliwości zabezpieczenia ich przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary w/w stron mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Więcej o polityce „cookis” poniżej.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Stworzyłem niniejszą stronę, aby pomagać czytelnikom osiągnąć sukces w życiu osobistym i zawodowym. Mimo, że prezentuję praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z wszystkiego, co daję. Porady, które udostępniam powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.

Zawarte na moich stronach, własne artykuły i artykuły gości są wyłącznie opinią autora.

Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z moją własną.

Krzysztof Jankowski

Czym są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

Jakiego rodzaju plików „cookie” używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

Sesyjne pliki cookie
Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.

Pliki cookie służące do analiz
Pliki cookie pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu.

Pliki cookie używane do targetowania
Pliki cookie zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.

Usuwanie plików „cookies”

Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można uzyskać, korzystając z poniższych linków.

Internet Explorer
Firefox
Google Chrome
Safari

Regulamin strony

§ 1
INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki korzystania ze strony internetowej zlokalizowanej pod adresem www.coachingskype.com.pl (zwanej dalej Stroną) oraz warunki sprzedaży.

2. Bez żadnych zobowiązań, każda osoba może przeglądać zasoby Stronę, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności na tej Stronie (na przykład poprzez: złożenie zamówienia), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania – w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Strony, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych na Stronie.

3. Właścicielem i administratorem Strony jest firma PROFIT Krzysztof Jankowski (zwana dalej Administratorem).

§ 2
PRZEDMIOT SERWISU
1. Przedmiotem Serwisu jest edukacja oraz sprzedaż produktów szkoleniowych takich jak: szkolenia online, szkolenia stacjonarne, konsultacje, coaching, e-booki. Usługi są świadczone poprzez konwersacje na skype oraz dostarczane są do użytkownika dzięki poczcie elektronicznej, w postaci nagrań wideo, ebooków oraz nagrań mp3.

2. Pod pojęciem ‚ebook’ należy rozumieć publikację elektroniczną w postaci pliku komputerowego, będącą odpowiednikiem publikacji treści dokonywanych w tradycyjnych formach (np. książka).

§ 3
KORZYSTANIE Z SERWISU

Dział A. Zasady składania i realizacji zamówień
1. Za pośrednictwem Strony Użytkownicy mogą nabywać oferowany produkt (Transakcja).
2. Do realizacji Transakcji konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy ofercie produktu i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi zamawiającym na każdym etapie procedury składania zamówienia.
3. Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówienia jest podanie niezbędnych danych i informacji w Serwisie oraz wykonywanie innych czynności każdorazowo dokładnie opisanych na łamach Strony lub w korespondencji.
4. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości email informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.
5. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi na Stronie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny.
6. Podstawowym sposobem dostawy zamówionego produktu jest pobranie przez Użytkownika kolejnych plików drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera przy pomocy którego następowało będzie pobieranie lub poprzez połączenie się bezpośrednie przy użyciu bezpłatnego komunikatora Skype.
7. Zamawiający nie ma prawa udostępniać hiperłącza do zakupionego produktu innym osobom, a w przypadku prawidłowego pobrania lub udostępnienia innymi sposobami plików, uważa się zamówienie za zrealizowane. Podstawą do ustalenia, czy produkt został prawidłowo pobrany, jest tylko i wyłącznie zapis w systemie informatycznym Strony, że transmisja pliku zrealizowana została pomyślnie, bez względu na to, kto dokonał faktycznie pobrania poprzez link udostępniony zamawiającemu.

Dział B. Prawa zakupionego produktu
8. Nabywca nagrań mp3, ebooka i plików video może użytkować go zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu, bez możliwości powielania plików produktu, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania plików (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie takich plików, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań. Wszystko powyższe może być uzgodnione inaczej z Administratorem tylko w formie pisemnej, o ile odmienne warunki nie zostaną przewidziane dla danego konkretnego produktu lub pliku.

9. Administrator zezwala na sporządzenie jednej kopii zapasowej ebooka, nagrań mp3 oraz wideo na oddzielnym nośniku informacji elektronicznej, celem zabezpieczenia przed utratą oryginału, gdyż nie jest możliwym otrzymanie następnej kopii produktu, w przypadku jego utraty, poza możliwością ponownego jego zakupienia.

10. Każdy nabywający produkt zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgody Administratora albo w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw go wykorzystywać, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Administrator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu, z tytułu łamania praw do danego egzemplarza produktu.

11. Wszelkie nagrania mp3, wideo oraz ebooki udostępniane na łamach Strony – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

§ 4
REKLAMACJE I ZWROTY
1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Strony, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem Strony mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Administratorowi lub osobom pełniącym rolę opiekunów Strony lub Użytkownika, przesłane drogą elektroniczną lub tradycyjna na adres korespondencyjny Administratora.

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do udzielanych wskazówek oraz informacji ukazujących się na bieżąco na łamach Strony.

5. Każdemu Użytkownikowi nabywającemu produkt za pośrednictwem Strony, służy prawo zwrotu zainwestowanej w produkt kwoty, jeżeli Użytkownik nie będzie zadowolony z produktu. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu w wyjątkowych sytuacjach, gdy poweźmie uzasadnione wątpliwości, iż dokonywany zwrot nosi cechy nadużycia prawa do zwrotu (wielokrotne zwroty, kupowanie wielu produktów po kolei i ich zwracanie itp.).

6. Zwrot produktów odbywa się poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości do Administratora, w której Użytkownik oświadczy, iż ma zamiar skorzystać z gwarancji satysfakcji, podając swoje dane (imię i e-mail), nazwę produktu oraz datę i cenę zakupu. Dla skuteczności takiego zawiadomienia, koniecznym jest wysłanie emaila ze skrzynki pocztowej, która podana została przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Mimo dokładania wszelkich starań jakościowych i weryfikacyjnych, Administrator nie odpowiada w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Strony przez Użytkowników oraz inne osoby, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność wszelkich materiałów nie pochodzących od Administratora lub przez niego autoryzowanych.

2. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia oraz ich skutki, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym w wyniku korzystania z Strony, stosowania się do treści zawartych w produkcie oraz w informacjach publikowanych na łamach Strony, o ile nie pochodzą one od Administratora lub innych osób działających w jego imieniu.

3. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Strony oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

4. Administrator jako właściciel i zarządca Strony dołoży wszelkich starań, aby Strona oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Stronę.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Strony w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Strony zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

7. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

10. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych ze Stroną.

11. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Strony wraz z informacją o ich dokonaniu.

12. Po ukazaniu się na stronach Strony informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność na Stronie, dokonane po takim ogłoszeniu jednoznaczne są z bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

13. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania ze Strony, a jeżeli jest stałym Użytkownikiem, dla którego zmiany Regulaminu mogą mieć znaczenie, powinien on o tym poinformować niezwłocznie Administratora.

14. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Użytkownika z udziału we wszystkich aspektach stałego funkcjonowania na Stronie.

15. Administrator dołożył wszelkich starań, aby zawarte w produkcie informacje były prawdziwe i rzetelne, ale wyłącza całkowitą odpowiedzialność za działanie produktu.

A TERAZ…

NADSZEDŁ CZAS, ABY PODJĄĆ DZIAŁANIE, ALBO NIC SIĘ NIE ZMIENI!


-->